• Съвременният свят е трудно да си представим без тежести. Те се появяват преди 7000 години в Египет и оттогава това устройство е неразривно свързано с развитието на човечеството. Съвременните технологии са достигнали такова развитие, че скалите ни позволяват да изчислим теглото с точност от 1.7 йотограма (за сравнение, водната молекула тежи 0.3 йотограма). Разбира се, ние се интересуваме от други мащаби.
Категории

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.