Знаете ли че..., Любопитно

Ръководството за дезинфекция

Какво е почистване:

Под почистване разбираме премахването на замърсявания и белтъци. Замърсяването и белтъкът са основната база за развитието на бактерии. Чрез премахването им се отстраняват и до 80 % от бактериите.

Какво е дезинфекция:

Под дезинфекция разбираме убиването на най-малко 100 000 бактерии. Една дезинфекция може да бъде успешна само ако се прилага върху чисти повърхности. Дезинфекцията не осигурява стерилна повърхност.

Какво е стерилизация:

Стерилизацията е убиване на всички бактерии, така че да няма нито една оцеляла бактерия.

 

Хигиенична дезинфекция на ръцете:

Една хигиенична дезинфекция на ръцете се извършва чрез нанасяне на алкохолни препарати без добавяне на вода. Това е най-сигурната и бърза мярка за предотвратяване пренасянето на потенциални причинители на болести. Една хигиенична дезинфекция на ръцете може да се направи по всяко време върху чисти ръце. Едно предварително измиване е необходимо ако ръцете са замърсени с белтък.

 

Хигиенично измиване на ръцете:

При хигиеничното измиване на ръцете продуктът се прилага с вода. Продуктът се отмива с вода и ръцете се подсушават с хартия. Този процес показва, че той също може да бъде използван като мярка за дезинфекция, но не е толкова ефективен, колкото хигиеничната дезинфекция на ръцете. Тази мярка се препоръчва при WC- съоръженията, но не е достатъчно като дезинфекция на ръцете напр. в кухнята.

 

Правилен начин за дезинфекция на ръцете по изискване на EN 1500:

Преди да дезинфекцирате с ДЕЗИНФЕКТАНТ измиите ръцете си с вода и сапун!

 Във вътрешната част на дланта поставете необходимото количество от дезинфектанта
През цялото време на дезинфекция ръцете трябва да са влажни, ако е необходимо добавете още дезинфектант
Цялата процедура за дезинфекция трябва да трае минимум 30 секунди
Не трябва да носите пръстени, часовници, гривни
Допълнително измиване на ръцете само ако има видими замърсявания

 

Дезинфекция на посуда:

За дезинфекция на посуда става въпрос, когато се постига доказано намаляване на степени > 5 log. Бактериите се умъртвяват едва при температура по-висока от 70 C° . Това означава, че при посудата във всички случаи трябва да се достига тази температура. Изискванията за термична дезинфекция в хигиената на посудата са спазени, когато изобразените в таблицата температури в следните области се прилагат върху посудата. Ако тези температури не се постигат трябва да бъде извършена една хемотермична дезинфекция. Това означава, че трябва да бъде дозиран един продукт, който съдържа дезинфекциращи компоненти.

 

Дезинфекция на прането:

Преди прането се дезинфекцираше при температура на пране от 95°C (изпечен). Мерките за спестяване на енергия (ток, време, вода) и чувствителните влакна довели до това, прането да се дезинфекцира при ниски температури, чрез прибавяне на продукт, съдържащ дезинфекщиращи компоненти, които са щадящи и енергоспестяващи. Особено препоръчително е дезинфекциращото изпиране на кухненско облекло, пране и принадлежности за почистване (мопове и кърпи за избърсване) в здравеопазването и оздравителните процедури

 

Дезинфекция на повърхности:

Средствата за дезинфекция на повърхности функционират правилно само върху предварително почистена повърхност. Особено, замърсяванията от белтъци и мазнини трябва да бъдат отстранявани незабавно с подходящ почистващ препарат. Важно е да бъдат спазени концентрацията на приложение и времето на действие. Бързодействащите дезинфектанти на базата на алкохол действат, докато алкохолът не се изпари. При средства за дезинфекция на повърхности, които се разреждат с вода, повърхността не трябва да остава влажна през периода на експозицията, тези продукти се абсорбират от повърхността и след това действат. Пример: За DesMol LM е предписана концентрация от 2 % с време на действие от 15 минути. Това означава, че повърхността не трябва да бъде влажна 15 минути, но продуктът се нуждае от 15 минути, за да убие всички микроби през това време. Едва след 15 минути повърхността може да бъде използвана отново.

Общото количество на готовите разтвори от дезинфектанти се получава от посоченото количество дезинфектант и различното количество вода. Пример: 10 литра от един 1 %-ов готов разтвор от дезинфектант = 100 мл дезинфектант + 9,9 литра вода Приготвяйте ежедневно нови разтвори от дезинфектанти. Трайност на готови разтвори от дезинфектант, е до няколко дни дни.